Implementace USB rozhraní AVR mikrokontrolérem
Autor: Jan Smrž
Škola: České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická, katedra počítačů
Předmět: semestrální práce

Abstrakt

Univerzální sériové rozhraní (USB) je moderní prostředek vzájemného propojení elektronických zařízení. Nejčastěji se používá k připojení periferií k počítači. Mezi výhody této technologie patří její všeobecné rozšíření na různých platformách osobních počítačů, velký rozsah přenosových rychlostí, zdarma dostupná specifikace a podpora technologie Plug and Play. Při návrhu přenositelného elektronického zařízení připojitelného k počítači je USB mnohdy jedinou možnou volbou. Konstruktér má k dispozici řadu obvodů, které se starají o implementaci celé USB specifikace a na svém výstupu poskytují čistá data. Zpracování těchto dat se poté zpravidla děje v dalším programovatelném obvodu zajišťujícím samotnou funkčnost zařízení. Cílem této práce implementovat univerzální sériové rozhraní do mikrokontroléru, který jej nijak hardwarově nepodporuje, a tím dosáhnout realizace celého zařízení pomocí jednoho programovatelného obvodu. Mikrokontroléry firmy Atmel z rodiny AVR mají pro tento účel vhodné předpoklady, především dostatečnou rychlost, nízkou spotřebu, široký výběr typů, cenovou dostupnost a softwarovou podporu.

Rozšířený abstrakt Implementace Univerzálního sériového rozhraní AVR mikrokontrolérem

Diplomová práce - Implementace USB rozhraní AVR mikrokontrolérem

Obhajoba diplomové práce - Implementace USB rozhraní AVR mikrokontrolérem